AKTUÁLNĚ

Programy pro děti a informace a pastorační materiály během „nouzového stavu“

Témata dětských mší beze mše – můžete ale pokračovat ve shromažďování nálepek poutních míst 3. Poutní místo Sloup – Panna Maria Bolestná 1. Poutní místo Jaroměřice u Jevíčka – Povýšení svatého Kříže 2. Poutní místo Šternberk – Zvěstování Páně

Read More

Mše svaté online během „nouzového stavu“

30. neděle v mezidobí – 25.10. 2020 dnes on-line vysílání mše sv. z důvodu nemoci nebude, informace – viz. ohlášky   29. neděle v mezidobí – Misijní neděle 18.10. 2020   3. neděle velikonoční 2.neděle velikonoční Sobota v Oktávu velikonočním Čtvrtek v Oktávu velikonočním Úterý v Oktávu velikonočním Pondělí v Oktávu velikonočním Neděle Vzkříšení Páně30

Read More

Fond PULS

NOVĚ!!! – od  neděle 5.4. 2020 konáme letošní sbírku na PULS. Biskupství po třech letech zvyšuje podíl na jednu osobu na 480,- Kč. Dary můžete posílat prostřednictvím členství v PULSU nebo hotově příští neděli v kostelích nebo na účty našich farností. Děkuji.

Read More

PRO VÁS

POŘAD BOHOSLUŽEB

vždy čerstvé ohlášky

ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI

Křest dítěte? Svátost smíření? Mše svatá? Vše na jednom místě

PRO ŽIVOT

DŮLEŽITÉ ODKAZY