Farní akce

2022

 • 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek.
 • 06.01. Slavnost Zjevení Páně.
 • 09.01. Svátek Křtu Páně – konec vánoční doby
 • 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu.
 • 02.03. Popeleční středa – den přísného postu – začátek doby postní
 • 19.03. Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie
 • 25.03. Slavnost Zvěstování Páně
 • 10.04. Květná neděle
 • 14.04. Zelený čtvrtek
 • 15.04. Velký pátek
 • 16.04. Bílá sobota
 • 17.04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 26.05. Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • 05.06. Slavnost Seslání Ducha svatého.
 • 12.06. Slavnost Nejsvětější Trojice
 • 16.06. Slavnost Těla a Krve Páně
 • 24.06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíše Krista
 • 29.06. Slavnost sv. Petra Pavla
 • 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 • 15.08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • 28.09. Slavnost sv. Václava
 • 01.11. Slavnost Všech svatých
 • 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • 08.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
 • 25.12. Slavnost Narození Páně
 • 26.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Vyhledávání

Nejnovější příspěvky

Archivy

Rubriky