Materiály pro biřmovance – pouze pro potřeby biřmovanců

Svatý rok milosrdenství v brněnské diecézi