Programy pro děti a informace a pastorační materiály během „nouzového stavu“

  • -

Programy pro děti a informace a pastorační materiály během „nouzového stavu“

Témata dětských mší beze mše – můžete ale pokračovat ve shromažďování nálepek poutních míst

3. Poutní místo Sloup – Panna Maria Bolestná

1. Poutní místo Jaroměřice u Jevíčka – Povýšení svatého Kříže

2. Poutní místo Šternberk – Zvěstování Páně