Život farnosti

Svatý rok milosrdenství v brněnské diecézi