DIECÉZNÍ OBĚŽNÍK

Svatý rok milosrdenství v brněnské diecézi