Přeskočit na obsah

Financování

Jak můžete podpořit provoz, rozvoj a aktivity farnosti?

1) Finanční částkou při sbírce v kostele

Hospodin vyzývá Izrael, aby dával desátek ze všeho, co získá.
Finanční podpora církve je pro křesťana zavazná i podle Patera církevních přikázání. Zkusme si spočítat, kolik je náš měsíčíní příjem, jaká je desetina tohoto příjmu a kolik ve skutečnosti přispíváme na chod farnosti…

Minimální částka příspěvku osoby s příjmem, by měla být za jednu neděli alespoň 100,- Kč

Říkáte si, že to je přeci moc. Ne, to je minimum. Naučme se jedné věci. Když dám něco s radostným srdcem Bohu, získám stokrát víc. Kdo tedy málo dá, málo může získat zpět.

2) Finanční částkou poslanou na účet

Ke spolufinancování farnosti lze také použít trvalý příkaz k úhradě ve vašem internetovém bankovnictví.

Číslo účtu farnosti je: 86-4101670247/0100

Pokud by chtěl někdo přispívat touto formou, přidělíme mu variabilní symbol. Při finanční částce nad 2 tis. Kč za rok lze u zaměstnavatele uplatnit slevu na dani. Proto na konci roku rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru.

3) Věcný dar

Po dohodě s duchovním správcem lze také farnost podpořit věcným darem. Zde se fantazii meze nekladou. Jednotlivé věci se mohou pohybovat v různých finančních částkách a zahrnovat různé oblasti… od kuchyňských potřeb přes kancelářské potřeby až po elektroinstalační materiál.

Říká te si: „Církev teď dostala spoustu peněz a pozemků a ještě chce po nás věřících další peníze.“ Církev tzv. „Církevními restitucemi“ nezbohatla, jen se postupně stává nezávislou na státu. Navíc brněnská diecéze byla a je chudou diecézí, proto se bez podpory každého jednotlivého farníka diecéze, ani farnost neobejde. Zde je odkaz na stránky, kde si můžete přečíst 10 mýtů  o „Církevních restutucích“.