Přeskočit na obsah

Pastorační rada

Pastorační rada je poradním orgánem faráře a je povinná pro všechny farnosti brněnské diecéze, její činnost je upravena stanovami. Pokud farář spravuje více farností, může mít jednu společnou pastorační radu pro všechny spravované farnosti.

Pastorační rada má napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti tím, že vytváří prostor pro společné rozlišování. Svou činností přispívá k tomu, aby farníci, na základě křtu a biřmování, sdíleli spoluzodpovědnost za dobrou správu farního společenství.

Hlavní úkoly pastorační rady

 • navrhuje, radí a zajišťuje vše, co vede k naplnění poslání farnosti v oblasti svědectví (misie, evangelizace), liturgie, vyučování (katecheze) a služby (diakonie)
 • udržuje kontakty s církevními společenstvími a a hnutími ve farnosti, a také s obecnimi samosprávami a společenskými organizacemi
 • pomáhá poznávat zájmy a potřeby farníků
 • hledá, jak by farnost mohla vypadat v budoucnosti, a snaží se podle toho stanovit pastorační priority

Současná pastorační rada

Současná pastorační rada je společná pro farnosti Milonice, Dobročkovice a Nemotice a byla ustanovena 19. 11. 2023 na dobu 5 let. Skládá se z faráře, 2 volených členů z každé farnosti a 1 jmenovaného člena.

 • P. Stanislav Mahovský (farář)
 • Pavel Nebojsa (jmenovaný člen)
 • Josef Svoboda (farnost Milonice)
 • Markéta Koudelková (farnost Milonice)
 • Jarmila Kozlíčková (farnost Dobročkovice)
 • Martina Bodečková (farnost Dobročkovice)
 • Magdaléna Učňová (farnost Nemotice)
 • Petr Mateleško (farnost Nemotice)

Zápisy ze zasedání pastorační rady