Přeskočit na obsah
Farní kostel sv. Petra a Pavla v Milonicích

Farnost tvoří společenství farníků z Milonic, Nesovic a Uhřic. Centrem naší farnosti je kostel sv. Petra a Pavla v Milonicích, fara a farní zahrada, kde se odehrává řada farních akcí.

Blíže spolupracujeme s farnostmi Nemotice a Dobročkovice, se kterými máme společného duchovního správce – faráře. Při správě a péči o farní společenství je faráři nápomocná pastorační rada farnosti.

Duchovní správce

P. Mgr. Stanislav Mahovský