Přeskočit na obsah

Služby ve farnosti

Lektorská služba

Lektorem je křesťan, který při mši předčítá Písmo svaté, kromě evangelia. Může také pronášet úmysly v přímluvách a není-li přítomen zpěvák žalmu, pronáší i žalm mezi čteními. Aby věřící z poslechu čtení získali k Písmu náklonnost, je nutné, aby lektoři byli způsobilí a pečlivě se připravovali na tuto službu.

Modlitba před čtením Božího slova

Přijď, Duchu svatý,
vejdi ke mně, do mého srdce
a do mé mysli.
Naplň mě svou chápavostí,
abych mohl poznávat Otce
v rozjímání slov evangelia.
Naplň mě svou láskou,
abych tě i dnes, povzbuzen tvým
slovem,
nalezl v událostech a v lidech,
které potkávám.
Naplň mě svou moudrostí,
abych ve světle tvého slova
uměl žít a docenit vše,
co prožívám.
Naplň mě vytrvalostí,
abych trpělivě pronikal do Božích
tajemství,
ukrytých ve tvém slově.
sv. Tomáš Akvinský