Přeskočit na obsah

Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradním orgánem faráře a je povinná pro všechny farnosti brněnské diecéze, její činnost je upravena stanovami.

Hlavní úkoly ekonomické rady

  • účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajistění potřeb farnosti
  • členové jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky
  • členové nezapomínají na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví

Současná ekonomická rada

Současná ekonomická rada byla jmenována 12. 9. 2021 na dobu 5 let. Předsedou ekonomické rady je farář, jako statutární zástupce farnosti má a uplatňuje všechna práva a povinnosti z toho vyplývající. Ostatní členové mají poradní hlas.