Přeskočit na obsah

Návštěvy nemocných

Pro nemocné, kteří se sami nemohou zúčastnit bohoslužeb v kostele, nabízíme možnost návštěvy kněze. Pravidelné návštěvy probíhají první pátek v měsíci. Kněz může nemocnému posloužit společnou modlitbou, duchovním rozhovorem, podáním eucharistie, slavením svátosti smíření nebo pomazání nemocných. V případě potřeby je možné se domluvit na mimořádně návštěvě.