Přeskočit na obsah

Biřmování

Svátost biřmování vtiskuje do duše člověka trvalé znamení. Pokřtění, kteří pokračují v uvádění do plného křesťanského života, jsou obohaceni Duchem Svatým a dokonaleji se spojují s Církví.

Tato svátost posiluje pokřtěné a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Ježíše Krista, šířili a obhajovali víru.

Příprava na svátost biřmování probíhá jednou za několik let. V současné době se na přijetí této svátosti připravuje skupina deseti biřmovanců. Příprava probíhá na rovině intelektuální (nakuka církve), duchovní (uvádění do modlitby, různé druhy spiritualit) a osobností (praktické dovednosti z oblasti komunikace).

biřmovanci_02
Biřmovanci 2016