Přeskočit na obsah

Zásvětná pouť k Panně Marii do Žarošic 22. 10. 2023

Pouť farností Milonice, Nemotice a Dobročkovice k Panně Marii do Žarošic se uskuteční v neděli 22. 10. 2023. Mše svatá bude sloužena v 11:00. V Žarošicích působí náš bývalý farář o. Pavel Lacina.

Zájemci o dopravu autobusem se nahlaste o. Stanislavovi.

V příštích letech se naše pouť do Žarošic bude konat vždy 2. neděli v říjnu. Příští termín vychází na neděli 13. října 2024.

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.