Přeskočit na obsah

Pastýřský list biskupa Pavla: Podělme se o radost z víry

Milí přátelé,

dnešní třetí adventní neděle je v liturgickém kalendáři označována jako „Radostná“, což pochází ze vstupní mešní antifony, která cituje verš z listu Filipanům: „Radujte se, Pán je blízko.“ Radost z přátelství s Ježíšem nás podněcuje k tomu, abychom se o ní podělili v nejrůznějších prostředích, včetně těch, kde se setkáváme s odmítáním a Ihostejností, což někdy může být i v církvi samotné.

Francouzský spisovatel Exupéry říká, že kdo nachází Boha, nachází ho pro všechny. Příští kalendářní rok se proto chceme v naší brněnské diecézi vice věnovat evangelizaci. Bylo by potěšující, pokud by se na ni zaměřily i pastorační rady farností. Velice děkuji těm, kteří se účastnili čtyř regionálních diecézních setkání na toto téma.


V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium papež František říká, že dobro se chce vždycky sdílet, a také apoštol Pavel píše v listu Korintským: „Běda, kdybych nehlásat evangelium.“ Proto chceme v naší diecézi finančně podpořit stávající i nové evangelizační projekty, které by měly vzejít z farností. Žádosti je třeba podat do konce ledna 2024, aby je mohla pastorační rada diecéze vyhodnotit. Evangelizace by ovšem neměla být jen o pozvání nevěřících a hledajících do kostela, ale i o tom, jak vyjít z kostela ven za nimi. Vím, že tato výzva může přinášet obavy, ale přijměte ji jako pozvání k nové zkušenosti. Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí pastoračním radám farností inspirace a konzultaci, aby mohly téma evangelizace snáze prakticky uchopit a realizovat. Můžeme začít již o Vánocích a pozvat své nevěřící sousedy nebo přátele na některý z farních vánočních programů.


Rád bych v této souvislosti zdůraznil povolání, které osobně vnímám jako znamení času, protože se má věnovat těm nejpotřebnějším. Je to jedna z nejstarších a současně nejnovějších služeb v církvi — povolání ke stálému jáhenství. Je to dárek, který v církvi stále ještě rozbalujeme. Prosím tedy ty z vás, kteří o této duchovní službě uvažujete, abyste neváhali a do konce ledna zaslali na Biskupství brněnské přihlášku.

S přáním požehnaného adventního a vánočního času

✠ biskup Pavel

Autor: Milena Machálková, Člověk a víra