Přeskočit na obsah

Pastorační rada našich farností Milonice, Dobročkovice a Nemotice 4. 1. 2024

Na podzim loňského roku proběhly volby, na základě kterých byla ustanovena nová pastorační rada. V našich farnostech Milonice, Dobročkovice máme společnou pastorační radu, každá farnost v ní má 2 volené zástupce.

Dne 4. 1. 2024 proběhlo první zasedání pastorační rady, kde proběhlo vzájemné seznámení členů, byly probrány stanovy a představeny hlavní úkoly pastorační rady. Poté jsme hodnotili uplynulý rok 2023 a vytvořili plán pastoračních aktivit na letošní rok 2024. Dále jsme diskutovali nabídku podpory našeho biskupství na pastorační projekt s tématem evangelizace. Závěr patřil podnětům od farníků.

Na nové stránce se můžete více seznámit s činností pastorační rady a přečíst si také podrobný zápis ze zasedání. Zároveň se můžete se svými podněty obracet na členy pastorační rady.