Přeskočit na obsah

1. Hromniční pouť v Bučovicích 2. 2. 2024

Římskokatolická farnost Bučovice Vás srdečně v pátek 2. 2. 2024 do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích na 1. Hromniční pouť a Průvod světla. Přijďme společně prosit Pannu Marii za ochranu a dar víry pro naše děti a odvrácení zla od našich rodin a našeho města.

Bučovický kostel je mariánské místo se zaniklou poutní tradicí. Vznik zdejšího poutního místa se klade do první poloviny 18. století a váže se k soše Panny Marie Hromničné, která je zřejmě přesnou kopií sochy z kostela řádu trinitářů ve Vídni na Alser Straße. V historických dokumentech je možné nalézt informace o podivuhodných a zázračných událostech, které byly připisovány milostné soše Matky Boží Hromničné z Bučovic. K Panně Marii Hromničné se konala zvláštní procesí, kdy poutníci žádali o pomoc proti suchu nebo v dobách války.

Milostné soše se však i dnes věnuje jistá pozornost. V současnosti je socha převlékána a upravována podle liturgie, k těmto účelům je součástí inventáře bučovického farního kostela několik šatů a plášťů k různým liturgickým obdobím.

Na Hromnice neboli na svátek Uvedení Páně do chrámu se konaly (a někde dosud konají) slavné průvody, při nichž se nosí rozžaté svíce, symbol Krista, tím je připomínáno biblické Simeonovo proroctví, jež Krista Ježíše nazval světlem národů.

Hromniční pouť může být prvním krůčkem k obnovení poutní tradice bučovického mariánského místa.

Více informací najdete na webu farnosti Bučovice.