Přeskočit na obsah

2. setkání pastorační rady našich farností 6. 3. 2024

Pastorační rada našich farností Milonice, Dobročkovice a Nemotice se sešla na svém druhém jednání v březnu. Zabývali jsme se následujícími tématy:

  • Biskupství brněnské vyhodnotilo pastorační projekty, na náš projekt na nákup stanu bylo schváleno 18 tis. Kč.
  • Probrali jsme průběh letošních Velikonoc.
  • Zabývali jsme se budoucností farního časopisu FAIN, hledáme nového šéfredaktora. Bylo vydáno velikonoční vydání.
  • Seznámili jsme se s výstupy synodních skupin v našich farnostech, proběhne zapojení do další fáze.
  • Zvažovali jsme zapojení do Noci kostelů, letos organizaci nezvládneme, budeme se snažit příští rok.
  • Aktualizovali jsme plán farních akcí na letošní rok. Kromě tradičních církevních svátků se můžete těšit např. 9. června na oblíbený koncert schol 4God.
  • Začali jsme plánovat velmi zajímavou událost, zaměřenou na život italského počítačového nadšence, blahoslaveného Carlo Acutise. Již nyní vás zveme 31. května večer do Milonic na mši svatou, přednášku Kateřiny Lachmanové a modlitbu u ostatku tohoto mladého světce, který zemřel na leukémii a zasvětil svůj krátký život Bohu.

Na nové stránce se můžete více seznámit s činností pastorační rady a přečíst si také podrobný zápis ze zasedání. Zároveň se můžete se svými podněty obracet na členy pastorační rady.