Přeskočit na obsah

3. setkání pastorační rady našich farností 15. 5. 2024

Pastorační rada našich farností Milonice, Dobročkovice a Nemotice se sešla na svém třetím jednání v květnu. Zabývali jsme se následujícími tématy:

Pastorační radě farností Milonice, Dobročkovice a Nemotice je věnována samostatná stránka, kde si také můžete přečíst podrobný zápis ze zasedání. Zároveň se můžete se svými podněty obracet na členy pastorační rady. Termín dalšího setkání je 11. září 2024 v 18:00 na faře v Milonicích.