Přeskočit na obsah

Farní akce 2022

archiv

8. 1.MiloniceTříkrálová sbírka
8. 1.NemoticeTříkrálová sbírka
15. 1.Milonce18:00 Promítání pohádky Anděl Páně z 25. 12.
2. 3.Popeleční středa – den přísného postu – začátek doby postní
27. 3.Nemotice15:00 Křížová cesta v Nemotínku
9. 4.Brankovice15:30 Postní duchovní obnova
9. 4.Brno – PetrovDiecézní setkání mládeže s biskupem
10. 4.Svátost smíření před Velikonocemi
14:00 Brankovice, 15:00 Milonice, 16:00 Bohdalice
14. 4.MiloniceZelený čtvrtek
18:00 mše na památku Večere Páně
15. 4.MiloniceVelký pátek
15:00 Velkopáteční obřady
16. 4.MiloniceBílá sobota
20:15 Velikonoční vigilie
17. 4.Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
30. 4.OlomoucMinistrantský den pro brněnskou diecézi v Arcibiskupském kněžském semináři
1. 5.LutrštékMájová pouť slavkovského děkanství
15:00 májová pobožnost a požehnání
14. 5.ŽarošicePouť donátorů
15:00 Mše svatá (biskup Konzbul), koncert Pavel Helan
15. 5.Nesovice10:00 Mše svatá před kaplí k poctě sv. Jana Nepomuckého
15. 5.BrankoviceKoncert schol z Milonic, Nemotic, Dobročkovic a Brankovic
18:00 kostel sv. Mikuláše
4. 6.Svatý Kopeček u OlomouceFarní pouť
5. 6.Slavnost Seslání Ducha svatého
16. 6.MiloniceSlavnost Těla a Krve Páně
17:30 Mše a eucharistický průvod
18. 6.DobročkoviceSlavnost Těla a Krve Páně
17:00 Mše a eucharistický průvod
19. 6.NemoticeSlavnost Těla a Krve Páně
10:00 Mše a eucharistický průvod
21. 6.NemoticeAdorační den farnosti a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem v Olomouci
26. 6.MiloniceHody – Slavnost sv. Petra Pavla
10:00 Hodová mše svatá
5. 7.MouchniceHody – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
9:30 Hodová mše svatá
24. 7.Svátost smíření
14:00 Brankovice, 15:00 Milonice, 16:00 Bohdalice
30. 7.MiloniceAdorační den farnosti a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem v Olomouci
31. 7.Milonice, Dobročkovice, NemoticeRozloučení s o. Martinem Kohoutkem při mši svaté
7. 8.Milonice, Dobročkovice, NemoticeUvedení nového faráře o. Stanislava Mahovského při mši svaté
19. – 21. 8.MiloniceZahradní slavnost
25. 8.Ubytování poutníkům na Velehrad
28. 8.UhřiceHody – sv. Rozálie
10:00 Hodová mše svatá
13. 9.DobročkoviceAdorační den farnosti a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem v Olomouci
25. 9.NemoticeHody – Slavnost sv. Václava
10:00 Hodová mše svatá
2. 10.MouchniceŽehnání opraveného kříže
9. 10.MiloniceMisijní jarmark
23. 10.NemoticeMisjiní jarmark
23. 10.NemoticeKoncert duchovní hudby
15:00 kostel sv. Václava
30. 10.DobročkoviceHody – Slavnost Všech svatých
10:00 Hodová mše svatá
2. 11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
26. 11.UhřiceAdventní duchovní obnova s P. Josefem Mainclem
25. 12.MiloniceŽivý betlém
15:30 u kostela sv. Petra a Pavla