Přeskočit na obsah

Farní akce 2023

archiv

22. 2.Popeleční středa – den přísného postu – začátek doby postní
18. 3.Milonice14:00 Žehnání nové mateřské školy
2. 4.Svátost smíření před Velikonocemi
14:00 Brankovice, 15:00 Milonice, 16:00 Bohdalice
6. 4.MiloniceZelený čtvrtek
18:00 mše na památku Večere Páně
7. 4.MiloniceVelký pátek
15:00 Velkopáteční obřady
8. 4.MiloniceBílá sobota
20:15 Velikonoční vigilie
9. 4.Milonice
Dobročkovice
Nemotice
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
16. 4.MiloniceUdělování svátosti biřmování
10:00 Mše svatá s biskupem Vojtěchem
1. 5.LutrštékMájová pouť slavkovského děkanství
15:00 Mše svatá a litanie k Panně Marii
13. 5.ŽarošiceDiecézní setkání mládeže
14. 5.Nesovice9:30 mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého
27. 5.Rajhrad u BrnaPouť donátorů
15:00 Mše svatá s biskupem Pavlem
2. 6.BučoviceKoncert schol 4God
17:50 v rámci Noci kostelů
21. 6.NemoticeAdorační den farnosti a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem v Olomouci
25. 6.MiloniceHody Nesovice
10:00 Hodová mše svatá v Milonicích
2. 7.MiloniceHody – Slavnost sv. Petra Pavla
10:00 Hodová mše svatá
5. 7.MouchniceHody – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
9:30 Hodová mše svatá
10:30 Žehnání hasičské zbrojnice
22. – 29. 7.OslavanyTábor „Alenka v říši divů“
30. 7.MiloniceAdorační den farnosti a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem v Olomouci
24. 8.Ubytování poutníkům na Velehrad
25. – 27. 8.Milonice27. zahradní slavnost 2023
3. 9.UhřiceHody
10:00 Hodová mše svatá u kapličky sv. Rozálie s požehnáním opraveného obrazu
13. 9.DobročkoviceAdorační den farnosti a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem v Olomouci
24. 9.Milonice
Dobročkovice
Nemotice
Poděkování za úrodu
1. 10.NemoticeHody – Slavnost sv. Václava
10:00 Hodová mše svatá
15. 10.MiloniceMisijní jarmark
14:00 mše svatá
15:00 jarmark
22. 10.ŽarošiceZásvěstná pouť farností Milonice, Dobročkovice, Nemotice
11:00 mše svatá
29. 10.DobročkoviceHody – Slavnost Všech svatých
10:00 Hodová mše svatá
2. 11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
2. 12UhřiceAdventní duchovní obnova
P. Jiří Plhoň: Historie vývoje liturgického prostoru
24. 12.Milonice
Dobročkovice
Nemotice
9:00 dopolední mše sv. v Milonicích

16:00 půlnoční mše v Dobročkovicích
20:00 půlnoční mše v Milonicích
22:00 půlnoční mše v Nemoticích
25. 12.MiloniceŽivý betlém
15:30 u kostela sv. Petra a Pavla